Logo Qrumb Restaurant & Cafe

ร้านอาหาร

ห้องอาหารครั้มแสดงออกถึงการต้อนรับที่อบอุ่นของโรงแรมขนาดเล็กในฝรั่งเศส พร้อมเสิร์ฟอาหารนานาชาติและอาหารเอเชียที่อร่อยและน่ารับประทาน